Bước 2: LÊN KẾ HOẠCH ĐỂ ĐẦU TƯ

san-co-nhan-tao-thao-nguyen
Cụm sân bóng cỏ nhân tạo Thảo Nguyên tại Hà Tĩnh

Bước 2: LÊN KẾ HOẠCH ĐỂ ĐẦU TƯ

Lên kế hoạch đầu tư bao gồm: xác định quy mô, kế hoạch tài chính,
xem xét tính khải thi, phương pháp huy động vốn (nếu cần), thời gian tiến hành đầu tư.

Xác định qui mô cần đầu tư:

Sau khi bạn đã xác định được vị trí và nhu cầu,
bạn sẽ đưa ra quy mô của sân bóng của mình cần phải đầu tư:

  • Kích thước sân. Tuỳ theo vùng miền, phong trào đá bóng tại địa phương.

Theo chúng tôi quan sát thấy: tại khu vực miền Trung, Nam thường đá sân 5 người,
ở khu vực miền Bắc hay đá sân 7 người. Ngoài ra, kích thước sân phụ thuộc vào kích thước sân đã có tại địa phương. Để cạnh tranh tốt, sân bạn phải lớn hơn hoặc bằng sân họ.

  • Số lượng sân: tuỳ vào nhu cầu và số lượng khách chơi tiềm năng. Dựa vào các điểm như cơ quan, xí nghiệp…và số lượng sân đã có tại địa phương.

VD: 1 sân cần lượng đội chơi cố định khoảng: 20 đội ~ 30 đội,

Kế hoạch tài chính:

– Từ qui mô cần đầu tư, bạn xác định được sơ bộ chi phí xây dựng sân bóng,

– Từ việc xác định vị trí, nhu cầu bạn sẽ xác định được doanh thu sơ bộ, chi phí hoạt động hàng tháng phải bỏ ra.

– Cân đối doanh thu và chi phí xây dựng sân, chi phí hàng tháng.Từ đó bạn sẽ xác định được mức lợi nhuận hàng tháng, bao lâu sẽ hoà vốn…

VD: 1 sân tại Sa Đéc – Đồng Tháp (cách tính đơn giản):

– Chi phí xây dựng sân (bao gồm căn tin): 350.000.000 ~ 400.000.000đ

– Doanh thu ngày thường: 800.000 đ/ngày

– Doanh thu ngày nghỉ: 1.000.000 đ/ngày ==> Doanh thu trung bình: 806.000 đ/ngày

– Chi phí hàng ngày: 100.000 đ/ngày

– Chi phí thuê đất: 0 (đất nhà)

==> Lợi nhuận ngày: 806.000 đ/ngày x 30 ngày = 24.180.000 đ/tháng
==> Giảm doanh thu do thời tiết hay khách hàng: 24.180.000 đ/tháng x 80% = 19.344.000 đ/tháng
==> Thời gian hoàn vốn: 350.000.000/19.334.000 = 18 tháng

Vậy khoảng 1 năm 6 tháng sau bạn thu hồi vốn

Sân bóng hoạt động 5 năm, bạn kiếm được: 1.160.000.000 đ sau khi trừ tất cả các chi phí.

VD trên đây cho thấy rằng, nếu biết cách kinh doanh, sau 5 năm bạn kiếm khá nhiều tiền (300% so với 176% so với gởi ngân hàng). Nếu là đất thuê (với mức giá hợp lý) bạn cũng có thể kiếm khoảng 250% sau 5 năm

Kế hoạch huy động vốn:

Nếu bạn có một tài chính dồi dào, nhàn rỗi, việc kinh doanh sân bóng tỏ ra khá hiệu quả và dễ dàng.
Nếu bạn chỉ có ít tiền mặt, điều đó cũng không mấy khó nếu bạn biết cách xoay sở. Bạn có thể làm những cách như sau:

– Vay vốn ngân hàng (nếu bạn có tài sản thế chấp)

– Hợp tác với một nhóm bạn cũng muốn đầu tư về ngành này,

– Bạn có đất, hợp tác với người cần đầu tư,

Nếu bạn vay vốn (thường là đất nhà), bạn sẽ phải mất khoảng một khoản tương đương
hoặc ít hơn số tiền bạn bỏ ra thuê đất.
Bạn thấy việc tính toán này hơi khó khăn, hoặc muốn rõ ràng, bạn nên:

– Tìm chuyên gia tư vấn, nhà thi công sân

– Hỏi kế toán của bạn,

– Hỏi cán bộ tín dụng ngân hàng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *